Do adresáře %directory nelze zapisovat, protože nemá nastavena správná práva.Obrázek byl zmenšen na maximální povolené rozměry (%dimensions pixelů).Vybraný soubor %file nelze nahrát, protože cílový adresář %directory nelze nalézt nebo práva neumožňují zápis do adresáře.